STIKK përfaqëson kompanitë të cilat përcaktojnë zhvillimet e teknologjisë që formojnë botën në të cilen do të jetojmë në të ardhmën.

Profilet e Anëtarëve

Pakot e Anëtarësisë

Shërbimet të cilat ofrohen nga ne sipas pakos së anëtarësimit.

BASIC BRONZE SILVER GOLD
1. Pjesëmarrje në ngjarjet publike të organizuara nga STIKK
2. Mundësi rrjetëzimi me anëtarët e STIKK
3. Profili i kompanisë tuaj në uebfaqen e STIKK
4. Pranimi i buletinit mujor dhe mundësive për punëmarrës/praktikantë
5. Pjesëmarrje në Kuvendin e STIKK
6. Të drejtë vote në Kuvendin e STIKK
7. Bileta falas për Festivalin e Teknologjisë KosICT 2 RED 5 RED 2 BLACK - 8 RED 5 BLACK - 15 RED
8. Zbritje për trajnimet e organizuara nga STIKK 10% 20% 30% 60%
9. Zbritje për shfrytëzimin e hapsirave të Tech Park 10% 30% 60%
10. Përkrahje në promovimin e eventeve të organizuara nga ju
11. Promovim i sukesit në uebfaqen dhe mediat sociale të STIKK
12. Publikim i njoftimeve të kompanisë në buletinin mujor
13. Mundësi për përdorimin e instrumentit të ndihmës juridike në një vend të Bashkimit Europian
14. Shërbimi i shkëmbimit të ofertave anëtar për anëtar
15. Pjesëmarrje në B2B lokale dhe rajonale
16. Paraqitja e kompanisë në uebfaqen outsource2kosovo.net
17. Zbritje në cmimin e shtandit në panairin e KosICT 10% 30% 100%
18. Prioritet pjesëmarrjeje në ngjarjet me kufizim pjesëmarrjeje Prioritet 3 Prioritet 2 Prioritet 1
19. Prioritet pjesëmarrjeje në delegacione jashtë vendit me kufizim pjesëmarrjeje për përfaqësim të sektorit TIK Prioritet 3 Prioritet 2 Prioritet 1
20. Logo në signature të email të STIKK
21. Pjesëmarrje në B2B ndërkombëtare, përfshirë mbështetjen logjistike Prioritet
22. Pjesëmarrje në një sesion në konferencën e KosICT Prioritet
23. Lëshimi i referencave për inovacion për pjesëmarrje në programet evropiane me kushte preferenciale
24. Referim i targetuar i kompanisë dhe mundësi prezantimi në klientë potencial
25. Logo në të gjitha materialet promovuese të STIKK
26. Paraqitja e logos tuaj në uebfaqen e KosICT
27. Paraqitja e logos tuaj në uebfaqen e Tech Park Prishtina
28. Profili juaj në raportin vjetor të STIKK
29. Cmimi €150/në vit €400/në vit €900/në vit €3,200/në vit
Zgjedh Pakon Zgjedh Pakon Zgjedh Pakon Zgjedh Pakon

Zona e Anëtarëve

Bashkohuni në Zonën e Anëtarëve të STIKK, ku mund të shikoni zhvillimet e fundit të shoqatës, të qaseni në dokumente dhe informata të rëndësishme që ofrohen nga ana jonë, si dhe të kërkoni mundësinë për publikim të informatave të fundit së kompanisë suaj.

* Dedikuar kompanive anëtare të STIKK

Regjistrohuni si anëtarë duke zgjedhur më lartë pakon e anëtarësisë për të përfituar shërbimet e Zonës së Anëtarëve

Bëhuni anëtar tani