STIKK përfaqëson kompanitë të cilat përcaktojnë zhvillimet e teknologjisë që formojnë botën në të cilen do të jetojmë në të ardhmën.

Detajet e kontaktit

ANËTARË I BASIC

Profili

The Kosova Center for Digital Education (KCDE) është themeluar në vitin 2018 për të siguruar qasje të barabartë në arsimin digjital për të gjithë, sepse beson se të drejtat e fëmijëve për çdo formë arsimimi janë thelbësore. Përveç të qenit një e drejtë themelore, edukimi digjital ka potencialin për të krijuar një shoqëri të pasur dhe të barabartë. Duke ndjekur këtë paradigmë, KCDE, si organizatë joqeveritare, synon të nxisë transformimin digjital të arsimit Kosovar me vizionin që një ditë, cdo njëri do të kete mundësi të arrijë potencialin e plotë përmes mësimit digjital. Gjatë viteve, KCDE ka bërë shumë përpjekje për integrimin e grupeve të margjinalizuara dhe të diskriminuara në sistemin arsimor duke ngritur kapacitetet e tyre përmes trajnimeve dhe programeve të ndërgjegjësimit.

Detaje të tjera

 • Shërbimet e Kompanisë:

  E-Learning & Blended Learning, Learning Management System, Research services, Training & Education
 • Viti i themelimit:

  2018
 • Numri i punëtoreve:

  0-10
 • Qarkullimi vjetor:

  50,001-250,000
 • Produktet e kompanisë:

  E-Learning Programs, PD in Online Learning, PD in Instruction Design, Research Product in Digital Educaiton

Shperndaje ose Print

 • facebook
 • facebook
 • facebook
 • facebook