STIKK përfaqëson kompanitë të cilat përcaktojnë zhvillimet e teknologjisë që formojnë botën në të cilen do të jetojmë në të ardhmën.

Detajet e kontaktit

ANËTARË I BRONZE

Profili

Kompania SOFTEH L.L.C. është kompani e shërbimit, këshillimit dhe zhvillimit softuerik.

Detaje të tjera

 • Shërbimet e Kompanisë:

  Databases, E-commerce Services, Enterprise Resource Planning (ERP), IT Consulting Services, Mobile Application Development, Project Management, Software Development, Training & Education, Web Development and Design, Web Site Maintenance
 • Viti i themelimit:

  2020
 • Numri i punëtoreve:

  0-10
 • Produktet e kompanisë:

  Enterprise Resource Planning PANTHEON™ ERP,Document Management Systemg EBA DMS,Warehouse Management System iWare TrackIT WMS, Customer relationship management - CRM, Business Process Management BPM, E-COMMERCE etj.

Shperndaje ose Print

 • facebook
 • facebook
 • facebook
 • facebook