Iniciativat:

Pse të antarësoheni në STIKK?

Bëhu pjesë e komunitetit më të madh Shqipëtar të Teknologjisë dhe përfito mundësi të rrjetëzimit, shërbime të biznesit, avokim dhe lobim, si dhe ngritje të kapaciteteve përmes konsulencës dhe trajnimeve. Lexo më shumë për shërbimet tona.

Bashkangjitu në STIKK Education

Publikimi i fundit

"Identifikimi i nevojave të tregut të punës në sektorin e TIK-ut 2015"

Abonohu në buletinin tonë