Iniciativat:

Pse të antarësoheni në STIKK?

Bëhu pjesë e komunitetit më të madh Shqipëtar të Teknologjisë dhe përfito mundësi të rrjetëzimit, shërbime të biznesit, avokim dhe lobim, si dhe ngritje të kapaciteteve përmes konsulencës dhe trajnimeve. Lexo më shumë për shërbimet tona.

ICK Inkubatori

Thirrje e hapur për t'u bashkangjitur Inkubatorit të ICK, WOMEN EDITION

Publikimi i fundit

"Strategjia e Kosovës për TI"

Abonohu në buletinin tonë