Java e Vajzave në TIK 2024

Gjatë Javës vjetore të Vajzave në TIK, të mbajtur nga 22 deri më 27 prill 2024, DigiWomen Cluster Kosova organizoi një seri ngjarjesh nën STIKK për të promovuar karrierat e TIK për vajzat.

Anëtaret e DigiWomen Cluster vizituan 12 shkolla të mesme në Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj, Drenas, Podujevë, Gjilan dhe Prishtinë, duke arritur gjithsej 410 vajza. Këto sesione interaktive shfaqën përvojat reale të grave në fushën e TIK-ut, duke përfshirë sfidat, triumfet dhe mundësitë emocionuese në këtë sektor dinamik.

Kurioziteti i vajzave u ndez, duke çuar në diskutime tërheqëse për karrierat e mundshme në TIK, nga rolet teknike deri te sipërmarrjet. Këto aktivitete STIKK u mundësuan me mbështetjen e Projektit EnInGeP.

Tregu i Fuqizimit të Teknologjisë: Inovacioni Udhëheqës i Grave, i mbajtur më 25 Prill 2024, në Tech Park të Prishtinës, ishte një sukses. Ngjarja mblodhi së bashku 80 pjesëmarrës, duke përfshirë 45 gra ndërmarrëse, nga industritë e ndryshme të Kosovës.

Vjollca Cavolli (STIKK) dhe Alex Albertine (USAID Kosovë) hapën aktivitetin, duke theksuar rëndësinë e grave në teknologji. Një panel diskutimi paraqiti gra sipërmarrëse të suksesshme nga nëntë sektorë të ndryshëm. Vesa Morina, Doresa Kabashi, Vlora Gashi, Iliriana Ibraj dhe Diora Binxhiu ndanë përvojat e tyre në tejkalimin e sfidave. Një tryezë e rrumbullakët e udhëhequr nga Artan Avdiu (USAID) u fokusua në sfidat e dixhitalizimit me të cilat përballen bizneset në pronësi të grave.

Pika kryesore ishin takimet B2B. Këto sesione lidhën 15 biznese të TIK-ut të drejtuara nga gratë (DigiWoman Cluster) me klientë të mundshëm në sektorët e përpunimit të drurit dhe ushqimit. Mbi 40 takime lehtësuan shkëmbimin e ideve dhe bashkëpunimet e mundshme.

Ngjarja tërhoqi më shumë pjesëmarrës sesa pritej. Tregu ofroi një platformë për gratë në TIK për të shfaqur zgjidhjet e tyre për klientët e rinj në sektorë të ndryshëm.

Tregu Tech Empowerment nxiti bashkëpunimin dhe fuqizimin ekonomik për gratë sipërmarrëse. Ai ngriti ndërgjegjësimin për rolin e rëndësishëm që luajnë gratë në nxitjen e inovacionit. Kjo ngjarje ishte një hap i rëndësishëm drejt një të ardhmeje ku gratë janë lidere në avancimet teknologjike të Kosovës.

DigiWomen Cluster Kosova mbetet e përkushtuar për fuqizimin e grave në teknologji, thyerjen e barrierave dhe nxitjen e një të ardhmeje gjithëpërfshirëse në industrinë e TIK-ut. Së bashku, ne mund të krijojmë ndryshime të qëndrueshme dhe të formojmë një të nesërme më të ndritshme.