STIKK hap dy pozita pune për Dizajner Grafik dhe Specialist Marketingu

Nëse mendoni se i keni kualifikimet e duhura aplikoni dhe bëhuni pjesëe e ekipit tonë.

https://stikk.org/wp-content/uploads/2019/02/Konkurs-pune-__-Graphic-Designer.pdf

https://stikk.org/wp-content/uploads/2019/02/Konkurs-pune-__-Marketing-specialist-1.pdf