STIKK dhe Europe House Prishtina organizojnë ngjarje me temë TIK për Ditën e Europës

STIKK në bashkëpunim me Shtëpinë e Evropës në Prishtinë, organizoi në Ditën e Evropës, një ngjarje rrjetëzimi ndërmjet anëtarëve të tij dhe studentëve të teknologjisë dhe informacionit.

Takimi kishte si temë TIK, rininë dhe të ardhmen e gjelbër. Studentë të teknologjisë dhe informacionit, u takuan me drejtues të disa prej kompanive më të mëdha në sektorin e IT.

Kjo ishte një mundësi që ata të mësonin më shumë për mundësitë e panumërta në sektorin e IT-së, praktikat dhe punësimin në këto kompani.

Takimi ishte i vlefshëm edhe për kompanitë anëtare të STIKK-ut, të cilat e shfrytëzuan atë si një mundësi rrjetëzimi mes tyre dhe zyrtarëve të zyrës së BE-së në Prishtinë.