[RISHPALLJE] Kërkesë për ofertim: IT Barometer 2019

STIKK ka rihapur kërkesë publike për ofertim të kompanive hulumtuese të cilat do të bëjnë përpunimin e të dhënave dhe përgatitjen e raportit të IT Barometer të Kosovës për vitin 2019.

Ju lutem gjeni bashkangjitur Termat e Referencës.

Afati i fundit i paraqitjes së ofertës teknike dhe financiare (duke u bazuar në ToR) është deri më 05.12.2019, tek [email protected]

Nëse keni pyetje shtesë ose komente, ju lutem na kontaktoni me e-mail.

ToR 17/STIKK/2019 – 2nd Call – Data Analytics and Report preparation services for IT Barometer 2019:
https://stikk.org/wp-content/uploads/2019/12/17STIKK2019-ToR-2nd-Call-Data-Analytics-and-Report-Preparation-for-IT-Barometer-2019.pdf