Regjistrohu për kurset “Information Security”

Në vazhdim te përpjekjeve për të promovuar mundësi të reja për kompanitë anëtare dhe për të zgjeruar fushën e shërbimeve të cilat mund ti eksportojmë në të ardhmën, STIKK ofron mundësi te reja të trajnimeve dhe certifikimeve.
Në kuadër të STIKK Education, STIKK do të organizoj trajnimin Information Security, me përkrahje të GIZ, përmes projektit Creating Employment Through Export Promotion (CETEP).
Ky trajnim është i dizajnuar që t’i informojë zhvilluesit me zhvillimet fundamentale të Top 10 reziqeve ne Web-faqe, se si keqpërdoren, dhe si të shkruajmë kod i cili është i sigurtë nga këto reziqe. Trainerë do të jenë Dr. George Sharkov (National Cybersecurity Coordinator in Bulgaria), Yavor Papazov (Technical Manager në CyResLab), dhe Martin Georgiev (Computer Networks and CyberSecurity Expert në CyResLab).

Trajnimi është falas!
Trajnimi është 1 ditor dhe do të mbahet në 3 data te ndryshme: 12, 13 dhe 14 Mars 2019, nga ora 09:00 deri në 17:00.

Ju lutem të interesuarit të konfirmojnë pjesëmarjen me zgjedhjen e datës përmes këtij linku: https://doodle.com/poll/r6xuggavyuum7mty

Ejani dhe çertifikohuni mbrenda ditës nga ESI CEE!

* Pjesëmarrjen duhet ta konfirmoni deri më 11 Mars 2019!
** Numri i Pjesëmarrësve është i limituar