STIKK përfaqëson kompanitë të cilat përcaktojnë zhvillimet e teknologjisë që formojnë botën në të cilen do të jetojmë në të ardhmën.

Detajet e kontaktit

ANËTARË I Bronztë

Profili

Detaje të tjera

  • Shërbimet e Kompanisë:

    Android Development Services, Big Data Systems, Data Architecture & Analysis, iOS Development Services, Mobile Application Development, Web Development and Design

Shperndaje ose Print

  • facebook
  • facebook
  • facebook
  • facebook