STIKK përfaqëson kompanitë të cilat përcaktojnë zhvillimet e teknologjisë që formojnë botën në të cilen do të jetojmë në të ardhmën.

Detajet e kontaktit

Profili

Detaje të tjera

  • Shërbimet e Kompanisë:

    Cloud Computing Services, Mobile Application Development, Software Development, Web Hosting and Domain Services
  • Numri i punëtoreve:

    0-10

Shperndaje ose Print

  • facebook
  • facebook
  • facebook
  • facebook