STIKK përfaqëson kompanitë të cilat përcaktojnë zhvillimet e teknologjisë që formojnë botën në të cilen do të jetojmë në të ardhmën.

Detajet e kontaktit

ANËTARË I Thjeshtë

Profili

Detaje të tjera

  • Shërbimet e Kompanisë:

    IT Consulting Services, Mobile Application Development, Web Development and Design

Shperndaje ose Print

  • facebook
  • facebook
  • facebook
  • facebook