STIKK përfaqëson kompanitë të cilat përcaktojnë zhvillimet e teknologjisë që formojnë botën në të cilen do të jetojmë në të ardhmën.

Detajet e kontaktit

ANËTARË I Bronztë

Profili

Komtel Project Engineering është i përkushtuar ofrimit të shërbimeve të cilësisë së lartë dhe krijimit të ambientit të këndshëm dhe produktiv për punë. Jemi shumë të ndjeshëm dhe të përgjegjshëm ndaj nevojave të klientëve tonë dhe të përkushtuar përmbushjes së tyre. Mundohemi të jemi të drejtë, të ndershëm, të edukuar dhe professionalë në të gjitha punët tona.

Komtel Project Engineering i përkushtohet veçanërisht punësimit dhe zhvillimit të menaxherëve dhe stafit më të mirë në lëmin tonë. Ne jemi të përkushtuar të krijojmë një ambient pune, i cili i mundëson secilit punëtor të ketë kënaqësi gjatë punës dhe njëkohësisht të plotësojnë qëllimin e kompanisë që në baza profitabile, të ofrojë prodhime e shërbime të cilësisë së lartë.

Synojmë të krijojmë punëtorë të njohur për karakterin, përkushtimin, dhe besueshmërinë e tyre. Njëherit e kuptojmë rëndësinë e secilit individ në suksesin e tërë kompanisë.

Komtel Project Engineering udhëheqë një politikë të dyerve të hapura gjatë gjithë kohës, duke inkurajuar rrjedhën e komunikimeve, shkëmbimin e ideve, kreativitetin dhe vetëbesimin në vend të punës.

Detaje të tjera

 • Shërbimet e Kompanisë:

  Android Development Services, Big Data Systems, Cloud Computing Services, Connectivity & Network Services, Content Management System, Databases, Financial Information System (FIS), Financial Management Systems, Hardware Support, IT Consulting Services, Microsoft Solutions, Mobile Application Development, Project Engineering, Project Management, QA Automation, Software Development, Software Distribution, Software Support & Trainings, Training & Education, Web Development and Design, Web Hosting and Domain Services
 • Viti i themelimit:

  1990
 • Numri i punëtoreve:

  11-50
 • Produktet e kompanisë:

  Software Development

Shperndaje ose Print

 • facebook
 • facebook
 • facebook
 • facebook