STIKK përfaqëson kompanitë të cilat përcaktojnë zhvillimet e teknologjisë që formojnë botën në të cilen do të jetojmë në të ardhmën.

Detajet e kontaktit

Rr. Prishtinë – Lipjan, kilometri 10 (Përballë QMI), Prishtinë, Kosovë

ANËTARË I Bronztë

Profili

ITD shpk eshte kompani anëtare e InfoSoft Group. InfoSoft Group është themeluar në 1991 dhe në të përfshihen kompanitë e mëposhtme:
• InfoSoft Systems sha – System Integrator,
• InfoSoft Office sha- Paisje Kancelarie,
• InfoSoft Business Solutions shpk – Aplikime Software,
• InfoSoft Management Services shpk – Sherbime Menxhimi,
• ITD shpk- Distribucion Paisje IT,
• ITD Distribution Macedonia – Distribucion Paisje.

ITD Prishtine shpk ka filluar operimin në tregun kosovar që prej 2003. ITD është distributor i autorizuar i Cisco, Microsoft, Hewlett Packard, Dell, IBM dhe shumë kompanive të tjera prestigjoze globale. ITD Prishtine shpk, duke qënë i plofilizuar si Distributor i pastër, ka objektivë të jetë lider në tregun e distribucionit të produkteve IT duke mbuluar të gjithë territorin e Kosoves. ITD Prishtine shpk synon të krijoj një rrjet rishitësish të shpërndarë nëpër Shqipëri duke u ofruar, në mënyrë profesionale, variacion produktesh, suport dhe performancë. Me një staf të kualifikuar prej 17 punonjësish, ITD synon të ofrojë shërbim cilësor duke plotësuar të gjitha nevojat e klietelës.

Detaje të tjera

 • Shërbimet e Kompanisë:

  Hardware Support, Technical Support
 • Viti i themelimit:

  2015
 • Numri i punëtoreve:

  11-50

Shperndaje ose Print

 • facebook
 • facebook
 • facebook
 • facebook