Kërkesë për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve: Siguria e të Dhënave

STIKK ka hapur kërkesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve. Qëllimi i kësaj Kërkese për Shprehjen e Interesit është të identifikojë ofruesit e kualifikuar për trajnimim lidhur me 4 trajnime bazike dhe 1 trajnimi të avancuar rreth sigurisë në zhvillim të uebfaqeve. Këta ofrues të interesuar duhet të kenë kapacitet për të zhvilluar dhe ofruar trajnime në klasë duke përfshirë materialet, prezantimet, ushtrimet praktike, studimet e rasteve dhe diskutimet në grup.

Shprehjet e Interesit duhet të përfshijnë:

A. Historiku dhe pervoja e Kompanisë
Jepni një përshkrim të shkurtër të kompanisë / institucionit tuaj, listë të trajnimeve aktuale, certifikime të cilat keni posedon kompania juaj, si dhe përvoja dhe kualifikimi i kompanisë suaj për shërbime të zhvillimit të trajnimeve.

B. Referencat
Ju lutemi bashkëngjitni referencat përfshirë emrat, organizimin dhe informacionin e kontaktit për tre (ose më shumë) klientë të cilët mund të ofrojnë njohuri në lidhje me aftësitë, kualifikimin dhe dorëzimin e shërbimeve të trajnimit të kërkuara.

Ofruesit e Trajnimit duhet të dërgojnë shprehjen e tyre të interesit së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme deri më 24 janar 2019 në [email protected]

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem mos ngurroni të na kontaktoni.

01-STIKK-2019 RfEoI – Information Security Training services: https://stikk.org/wp-content/uploads/2019/01/01-STIKK-2019-RfEoI-Information-Security-Training-services.pdf