Kërkesë për shprehje të interesit: Krijimi i Identitetit [Brendimit] për Industrinë TIK në Kosovë dhe Zhvillimit të Planit të Integruar të Marketingut

STIKK bënë kërkesë për ofertim të kompanive të cilat ofrojnë shërbime të krijimit të Identitetit [Brendimit] për Industrinë TIK në Kosovë dhe Zhvillimit të Planit të Integruar të Marketingut.

Ju lutem gjeni bashkangjitur Termat e Referencës.

Afati i fundit i për të dërguar shprehjen e interesit është deri më 19.04.2019[email protected].

Nëse keni pyetje shtesë ose komente, ju lutem na kontaktoni me e-mail në [email protected]

05/STIKK/2019 – 05-STIKK-2019 – RfEoI – Brendimi i sektorit te TIK-ut dhe zhvillimi i planit te integruar te marketingut: https://stikk.org/wp-content/uploads/2019/04/05-STIKK-2019-RfEoI-Brendimi-i-sektorit-te-TIK-ut-dhe-zhvillimi-i-planit-te-integruar-te-marketingut.pdf

Ky aktivitet është pjesë e projekti “Transformimi Digjital i Ekonomisë Kosovare”, i cili përkrahet nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë së Republikës së Kosovës.