Kërkesë për ofertim: IT Barometer 2019

STIKK bënë kërkesë për ofertim të kompanive hulumtuese të cilat do të bëjnë përpunimin e të dhënave dhe përgatitjen e raportit të IT Barometer të Kosovës për vitin 2019.

Ju lutem gjeni bashkangjitur Termat e Referencës.

Afati i fundit i paraqitjes së ofertës teknike dhe financiare (duke u bazuar në ToR) është deri më 28.11.2019, tek [email protected]

Nëse keni pyetje shtesë ose komente, ju lutem na kontaktoni me e-mail.

ToR 16/STIKK/2019 – Analytics and Report preparation services for IT Barometer 2019:
https://stikk.org/wp-content/uploads/2019/11/16STIKK2019_ToR_IT_Barometer.pdf