Puna jonë është e bazuar në tre shtylla kryesore: Avokimi dhe Lobimi, Zhvillimi i Burimeve njerëzore në përputhje me nevojat e sektorit dhe Krijimi i Mundësive të reja biznesore për kompanitë anëtare.

 • initiative logo

  Qendra e Inovacionit të Kosovës (ICK)

  Qendra e Inovacionit të Kosovës (ICK) është themeluar për të mbështetur sipërmarrjen, inovacionin dhe zhvillimin në bazë komerciale të bizneseve me fokus në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. Qendra mbështet "startups" dhe kompanitë ekzistuese me potencial për rritje.

  www.ickosovo.com
 • initiative logo

  KosICT

  KosICT është një konferencë rajonale e organizuar nga STIKK dhe çdo vit ka për qëllim të mbulojë tema globale të TIK duke mbledhur folësit ndërkombëtarë, rajonal dhe vendorë. Kjo është një konferencë vjetore që mbahet çdo vit. Konferenca e parë KosICT është mbajtur më 2012, dhe ajo arriti të tërheqë një numër të madh të shikuesve vendore dhe ndërkombëtare. Konferenca vazhdon të jetë e organizuar çdo vit.

  www.kosict.com
 • initiative logo

  STIKK Education

  STIKK Education është projektuar posaçërisht për të adresuar pengesat lidhur me aftësi-zhvillim dhe trajnime. STIKK Education sjell së bashku të gjitha mundësitë e trajnimit të TIK të ofruara tashmë nga STIKK, me një mori të iniciativave të reja dhe programeve të TIK. Vizioni i saj është rritja e kapaciteteve vendore në sektorin e TIK përmes trajnimeve kompetente dhe profesionale, të projektuara posaçërisht për të përmbushur nevojat e industrisë vendore, duke u mbajtur me trendet ndërkombëtare të teknologjisë.

  www.stikk.education
 • initiative logo

  Kosovo - Your Outsourcing Destination

 • initiative logo

  Shtëpia e Inovacionit CBC

  Shtëpia e Inovacionit CBC është ndërtuar në kuadër të projektit "Zhvillimi i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në rajonin ndërkufitar Kosovë dhe Mal i Zi" e financuar nga Bashkimi Evropian. Shtëpia e Inovacionit gjindet në Istog dhe ka për qëllim që përmes teknologjisë të ndihmojë zhvillimin e sektorit të Turizmit në rajonin e Dukagjinit.

  www.cbc-innovation.org

Thirrja #15 - ICK

Publikimi i fundit

"Strategjia e Kosovës për TI"

Abonohu në buletinin tonë