Duke qenë zëri i përbashkët i Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit, STIKK promovon përafrimin e interesave të bizneseve dhe individëve në fushën e TIK.

Kush jemi ne

STIKK - Shoqata e TIK te Kosovës është themeluar në vitin 2008 nga gjashtë kompani anëtare themeluese dhe është mbështetur nga Ministria e Punëve te Jashtme te Norvegjisë, Crimson Capital dhe IKT Norge, me qëllim të të vepruarit si një zë kolektiv në sektorin e TIK. Gjate 10 viteve të veprimtarisë se saj, STIKK arriti suksese te shumta dhe u bë një nga shtytësit kryesorë të industrisë së TIK-ut dhe komunitetit të TIK-ut në Kosovë. Gjatë përpjekjeve drejt zhvillimit të vazhdueshëm të industrisë së TIK, STIKK ka realizuar projekte të shumta që kanë për qëllim promovimin e sektorit të TIK të Kosovës, përmirësimin e kornizës ligjore, implementimin e hulumtimeve dhe analizave specifike të industrisë si dhe të ndihmojë në zhvillimin e profesional të aktorëve të sektorit.

STIKK aktualisht ka mbi 125 anëtarë të cilët përfaqësojnë 90% të gjithë tregut të TIK në Kosovë. STIKK është e përkushtuar të ndihmojë rritjen afat-gjatë të sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës, është e angazhuar në përmirësimin e mjedisit të biznesit për TIK, si dhe promovimin e kontributit të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në rritjen ekonomike dhe progresin shoqëror në Kosovë. STIKK kërkon të marrë pjesë në zhvillimin dhe zbatimin e politikave të veprimit duke ndihmuar Qeverinë dhe Institucionet e Kosovës për të kuptuar trendet aktuale dhe ato të ardhshme të teknologjisë, dhe se si teknologjia mund të kontribuojë në rritjen ekonomike të vendit.

Vizioni

STIKK do të ketë një rol qendror në stimulimin e rritjes dinamike të sektorit të TIK në Kosovë, duke hapur mundësi të reja dhe duke rritur aftësinë konkurruese të sektorit në vend dhe jashtë tij.

Misioni

STIKK do të ndihmojë në krijimin e një mjedisi më të favorshëm për TIK-un duke përkrahur vendosjen e standardeve, mundësitë e arsimimit si dhe duke avokuar për të siguruar investime të reja.

Anëtarët e Bordit

 • Donjeta Sahatçiu

  Kryetare e Bordit

  Drejtoreshë Ekzekutive në Rrota

  LinkedIn

  Donjeta Sahatçiu

  Kryetare e Bordit

  Drejtoreshë Ekzekutive në Rrota

 • Vigan Budima

  Nënkryetar i Bordit

  Head of System Integration në Asseco SEE Kosovo

  LinkedIn

  Vigan Budima

  Nënkryetar i Bordit

  Head of System Integration në Asseco SEE Kosovo

 • Valon Canhasi

  Anëtar Bordi

  Drejtor Ekzekutiv në Hallakate

  LinkedIn

  Valon Canhasi

  Anëtar Bordi

  Drejtor Ekzekutiv në Hallakate

 • Zana Tabaku

  Anëtare Bordi

  Menaxhere e Operacioneve në Appdec

  LinkedIn

  Zana Tabaku

  Anëtare Bordi

  Menaxhere e Operacioneve në Appdec

 • Bardh Kadiu

  Anëtar Bordi

  CEO @ Coda Tech

  LinkedIn

  Bardh Kadiu

  Anëtar Bordi

  CEO @ Coda Tech

 • Çelik Nimani

  Anëtar Bordi

  CEO @ Frakton

  LinkedIn

  Çelik Nimani

  Anëtar Bordi

  CEO @ Frakton

 • Mentor Sahiti

  Anëtar Bordi

  CEO @ Adaptivit

  LinkedIn

  Mentor Sahiti

  Anëtar Bordi

  CEO @ Adaptivit

 • Ermal Sadiku

  Anëtar Bordi

  Managing Director @ LinkPlus IT

  LinkedIn

  Ermal Sadiku

  Anëtar Bordi

  Managing Director @ LinkPlus IT

 • Darsej Rizaj

  Anëtar Bordi

  CTO @ Starlabs

  LinkedIn

  Darsej Rizaj

  Anëtar Bordi

  CTO @ Starlabs

Stafi

Objektivat tona

 • Zhvillimi i një shoqate të pavarur dhe të paanshme, të përqendruar vetëm në nevojat e të gjithë anëtarëve të saj dhe shoqërisë në përgjithësi.
 • Implementimi i aktiviteteve me vlerë, që zhvillojnë profilin dhe organizimin e sektorit të TIK në tërësi.
 • Dedikimi i fondeve të nevojshme për të angazhuar staf me orar të plotë, si dhe ofrimi i kohës së arsyeshme për të mundësuar qëndrueshmërinë dhe funksionimin e shoqatës.
 •  Përqëndrimi në aktivitete që krijojnë të ardhura, praktikat më të mira në rajon si dhe integrimi në tregjet rajonale dhe Evropiane.

  Projektet

  Media

  Shkarkoni Media Kit për të u pajisur me logon zyrtare të STIKK dhe informata të tjera të rëndësishme.

  Ju lutem na kontaktoni për kërkesa rreth mediave

  Egzon Gashi

  Menaxher i Projekteve

  +383 38 77 11 80 ext. 501;

  [email protected]

  Na kontaktoni

  CAPTCHA imazhi për ndalimin e SPAM-ëve Nëse nuk mund ta lexoni fjalen, kliko këtu.

  Thirrja #15 - ICK

  Publikimi i fundit

  "Strategjia e Kosovës për TI"

  Abonohu në buletinin tonë