Mësoni për ngjarjet më të fundit që po ndodhin në komunitetit tonë të teknologjisë, rajonin dhe botën.

Opinionet

Këtu mund të lexoni të gjitha opinionet e fundit nga STIKK, ekspertët e sektorit si dhe anëtarët tanë.

  • Korrupsioni, definohet si “sjellje e pandershme ose mashtruese nga ata që janë në pushtet, në mënyrë tipike që përfshin ryshfetin”. Në vende në zhvillim e sipër shfaqet në mënyrë rutinore si një mundësi për një të pakualifikuar ose të pandershëm të arrijë pozitën më të mirë të punës, sigurimin e...

  • In today’s modern world, having a competitive ICT market is imperative for private sector development. Businesses know this and governments know this, but adjusting policies is a time consuming process and is often seconded to more pressing concerns. However the Kosovo government has recently...

  • A strong average of English and German skills, similar work culture to people of Western Europe and US, huge, untapped and well-educated workforce and experienced training service providers, which deliver certified professionals to the market, make Kosovo a runner up in the list of the top places...

Thirrja #15 - ICK

Publikimi i fundit

"Strategjia e Kosovës për TI"

Abonohu në buletinin tonë