logo

Anëtarë i bronztë

Detajet e Kontaktit

Tel: +381 38 224 545

Fax: +381 38 222 720

E-mail: [email protected]

Uebfaqja: www.komtelpe.com

Agim Ramadani 34/7

Prishtinë, Kosovë

Komtel Project Engineering është lider në Kosovë në lëminë e Teknologjisë Informative dhe Komunikimeve si dhe ne atë te Inxhinierisë Elektrike dhe Automatikës. Ne jemi një ekip i përbërë prej menaxherëve shumë të motivuar dhe stafit të përcaktuar për ofrimin e prodhimeve dhe shërbimeve të nivelit më të lartë. Forca jonë buron nga përkushtimi ndaj klientëve, lëmisë tonë, punëtorëve dhe ndaj vetëvetës.

Shërbimet e Kompanisë: Android Development Services , Big Data Systems, Cloud Computing Services, Connectivity & Network Services, Content Management System, Databases, Financial Information System (FIS), Financial Management Systems, Hardware Support, IT Consulting Services, Microsoft Solutions, Mobile Application Development, Project Engineering, Project Management, QA Automation, Software Development, Software Distribution, Software Support & Trainings , Training & Education, Web Development and Design, Web Hosting and Domain Services

Viti i themelimit: 1990

Nr. i Punonjësve: 11-50

Produktet e kompanisë: HP, Cisco, Oracle