logo

Anëtarë i bronztë

Detajet e Kontaktit

Mobil: +383 38 606000

E-mail: [email protected]

Uebfaqja: www.itd-ks.com

Rr. Prishtinë – Lipjan, kilometri 10, Përballë QMI

Prishtinë, Kosovë

ITD shpk eshte kompani anëtare e InfoSoft Group. InfoSoft Group është themeluar në 1991 dhe në të përfshihen kompanitë e mëposhtme:

• InfoSoft Systems sha - System Integrator,

• InfoSoft Office sha- Paisje Kancelarie,

• InfoSoft Business Solutions shpk - Aplikime Software,

• InfoSoft Management Services shpk - Sherbime Menxhimi,

• ITD shpk- Distribucion Paisje IT,

• ITD Distribution Macedonia - Distribucion Paisje.

 

ITD Prishtine shpk ka filluar operimin në tregun kosovar që prej 2003. ITD është distributor i autorizuar i Cisco, Microsoft, Hewlett Packard, Dell, IBM dhe shumë kompanive të tjera prestigjoze globale. ITD Prishtine shpk, duke qënë i plofilizuar si Distributor i pastër, ka objektivë të jetë lider në tregun e distribucionit të produkteve IT duke mbuluar të gjithë territorin e Kosoves. ITD Prishtine shpk synon të krijoj një rrjet rishitësish të shpërndarë nëpër Shqipëri duke u ofruar, në mënyrë profesionale, variacion produktesh, suport dhe performancë. Me një staf të kualifikuar prej 17 punonjësish, ITD synon të ofrojë shërbim cilësor duke plotësuar të gjitha nevojat e klietelës.

Shërbimet e Kompanisë: Hardware Support, Technical Support

Viti i themelimit: 2015

Produktet e kompanisë: x