logo

Anëtarë i bronztë

Detajet e Kontaktit

Mobil: 038 610 420

E-mail: [email protected]

Uebfaqja: www.infosoftgroup.com.al

rr.“Pashko Vasa” , nr 6, Qyteza Pejtion,

Prishtinë, Kosovë

Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike (Aktiviteti primarë),

Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të tjera të zyrave (Aktiviteti sekondarë),

Tregtia me shumicë jo e specializuar (Tjetër),

Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të specializuara (Tjetër),

Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike (Tjetër),

Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitetet e lidhura me to (Tjetër).

Shërbimet e Kompanisë: Hardware Support, IT Consulting Services, Software Development

Viti i themelimit: 2015

Produktet e kompanisë: HP, IBM etj