logo

Anëtarë i argjendtë

Detajet e Kontaktit

Tel: +381 38 221 772

Fax: +381 38 221 773

E-mail: [email protected]

Uebfaqja: www.adaptiv-it.com

Nazim Gafurri 33

Prishtinë, Kosovë

Adaptivit IT Engineering është kompani softueri e cila ofron shërbime profesionale në fushën e Software Development & Engineering. Adaptivit operon duke u bazuar në proceset CMMI dhe duke përdorur metodologji Agile. Duke kombinuar shërbimet me nivel të lartë profesional, pozitën gjeografike dhe kosto efektive ne mund të ofrojmë shërbimet më të mira outsourcing për klientët tanë.

Nga menaxhmenti deri të menaxherët e projekteve dhe zhvilluesit mund të komunikojnë në gjuhën gjermane dhe angleze duke mundësuar bashkëpunim të ngushtë të nivelit botërorë. Përkushtimi ynë pë partneritete afatgjata mbështetet nga shërbimet e ciklit të plotë të cilat mbështesin të gjitha aspektet e zhvillimit dhe implementimit të softuerit dhe sistemeve. Ne ofrojmë transparencë të plotë të aktiviteteve dhe punës së liferueshme, menaxhim profesional të projekteve dhe komunikim të drejtpërdrejtë. Qendra jonë e shërbimeve ofron zgjidhje efektive për të implementuar shpejtë projekte softueri të vogla apo të mëdha, apo të organizojë një mbështetje të besueshme për nevojat tuaja të IT.

Shërbimet e Kompanisë: Business Development Services, Business Process Outsourcing (BPO), Content Management System, Custom Business Solutions, Customer Relationship Management (CRM), Databases, Enterprise Resource Planning (ERP), GIS Solutions, Information Security Services, IT Consulting Services, Java EE, Mobile Application Development, Project Management, QA Automation, Software Development, Software Testing Services, Training & Education, Web Data Collection, Web Development and Design

Viti i themelimit: 2010

Nr. i Punonjësve: 11-50

Produktet e kompanisë: Indoor Navigation, Team Collaboration, Intranet / Extranet, Workforce Automation, ERP Solutions, CRM Solutions, Web Portal, GIS Solutions, IT Compliance, ISO Standards, ISO 27001