logo

Anëtarë i bronztë

Detajet e Kontaktit

Mobil: 049480600

E-mail: [email protected]

Uebfaqja: http://www.adaptech.me/

Rr. Emin Abazi p.n

Prizren, Kosovë

Ne jemi një kompani e re, e themeluar në vitin 2016 në Kosovë, me qëllim që të gjejmë zgjidhje adekuate sipas nevojave të klientëve, me një çmim të arsyeshëm. Outsourcing është vërtetuar të jetë e sukseksshme, dhe ne mundësojmë zgjidhje të problematikave të ndryshme, me kosto më të lirë se në Europë, por me kualitet të njejtë. Kur bëhet fjalë për nevojat e kompanisë, nuk ka zgjidhje të njejtë për nevojat e të gjitha kompanive. Ne krijojmë zgjidhje që janë afatgjate sepse i krijojmë ato me tekonologjitë më të reja dhe me shkallëzueshmëri në mëndje. Pas kësaj, këtu e keni një listë me qëllimet dhe besimet tona që ju të keni një pasqyrë më të mirë se kush jemi ne, dhe si funksionojmë.

 

Ne mendojmë që besimi është vlera monetare më e vlefshme B2B.

Ne besojmë në zgjidhje efektive dhe përdorimin efiçient të burimeve.

Ne besojmë në përshtatjen e teknologjisë sipas nevojave të klientit.

Ne besojmë qe outsourcing është një mënyrë e mirë për fitimin e një advantazhi kompetitiv.

Qarkullimi vjetor: 50,000-250,000

Shërbimet e Kompanisë: Android Development Services , Custom Business Solutions, E-commerce Services, iOS Development Services, IT Consulting Services, SAP Solutions, Social Media Services, Web Development and Design, Web Site Maintenance

Viti i themelimit: 2016

Nr. i Punonjësve: 0-10

Produktet e kompanisë: Fahrschule.Live ; TheorieCheck!