logo

Anëtarë i bronztë

Detajet e Kontaktit

Tel: +383 49210800

Mobil: +383 49210800

E-mail: [email protected]

Uebfaqja: http://www.abidat.de

Rr. Hajrullah Abdullahu, nr. 25, Prishtinë

Prishtinë, Kosovë

ABIDAT - Inventiv dhe afër Klientëve, për më shumë se 11 Vite!

 

ABIDAT do te thotë zgjedhje e thjeshte, efecientë dhe afatgjate.

Ne jemi partner strategjik për klientët tanë në zhvillimin e aplikacione të ndërmarrjeve me performance të larte, embedded sisteme dhe aplikacione mobile.

Njohuritë teknologjike, përvoja e fituar nder vite dhe specialistet e fushave të ndryshme na bëjnë një partner të forte dhe të besueshëm në anën tuaj.

Gjate periudhës mbi dhjet vjeçare, ABIDAT GmbH me sukses u ka ofruar zgjidhje të TIK klientëve nga fusha të ndryshme si: Industria e automobilave, teknikes se matjes, logjistikes, industrisë dhe shërbimeve etj.

ABIDAT GmbH ka te punësuar më tepër se 50 Punëtor në Nuremberg (Gjermani) dhe 18 Punetorë në Prishtinë

Gjithashtu kemi një rrjet ekspertesh të jashtëzakonshme nga fushat e komunikacionit, zgjidhjeve te E-biznesit, integrimit të sistemeve dhe përkrahjes.

Me ketë ne ju garantojmë zgjidhje softuerike gjithëpërfshirëse si mjet për suksesin e biznesit tuaj.

Portofoli jonë përfshin konsultime profesionale, menaxhim të projekteve, ekspertize te shkëlqyer në teknologji, zhvillim të softuerit, trajnime, përkrahje etj.

Në çdo Projekt, ne ju sjellim përvojën tone në realizimin e IT-Projekteve komplekse.

Ekipi I ABIDAT GmbH dallohet me një pune te jashtëzakonshme profesionale, përkushtim dhe korrektësi

Qëllimi ynë është, që vizioni juaj për një IT zgjidhje të personalizuar për nevojat e juaja, ta realizojmë me sukses dhe i njëjti t’ju shërbej në mënyrën me te mire te mundshëm në realizimin e planeve të juaj biznesore.

Qarkullimi vjetor: 50,000-250,000

Shërbimet e Kompanisë: Administrative Systems, Android Development Services , Anti-Virus Systems, Big Data Systems, Blogging Services, Business Development Services, Business Process Outsourcing (BPO), Business Systems & Tools, Cloud Computing Services, Connectivity & Network Services, Content Management System, Custom Business Solutions, Customer Relationship Management (CRM), Data Architecture & Analysis, Databases, Digital Marketing Consulting, E-commerce Services, Enterprise Content Management (ECM), Enterprise Resource Planning (ERP), File Storage and Management, Hardware Support, Information Security Services, Interactive Design, Internet Providing Services, iOS Development Services, IP Voice Services, IT Consulting Services, Java EE, Microsoft Solutions, Multimedia Services, Online Marketing, PC Security Services , Project Engineering, Project Management, Publishing Services, QA Automation, Software Development, Software Distribution, Software Support & Trainings , Software Testing Services, System Infrastructure, Technical Support, Virtual Private Networks (VPN), Web Development and Design, Web Hosting and Domain Services, Web Site Maintenance

Viti i themelimit: 2014

Nr. i Punonjësve: 11-50

Produktet e kompanisë: letteron eMARKETING, kwikFM, ERP Solutions, Office 365, Microsoft Azure, Sophos