STIKK nënshkruan marrëveshje me GIZ për Promovim të Sektorit të TIK

09 qershor 2017

Pas shumë viteve të bashkëpunimit për përkrahje të bizneseve dhe për zhvillimin e sektorit të TIK në Kosovë, STIKK ka nënshkruar një marrëveshje me GIZ për implementimin e projektit "Promovimi i sektorit të TIK të Kosovës si nxitës për rritje ekonomike, punësim dhe inovacion".

GIZ dhe Qeveria Gjermane janë mbështetëse aktiv të STIKK dhe sektorit të TIK në Kosovë, përmes së cilës zhvillohen aktivitete për krijimin e një mjedis më të favorshëm për zhvillimin e komunitetit të TIK.