Shtyhet afati i aplikimit për gjeneratën e tretë // STIKK Education

11 korrik 2017

Për shkak të kërkeseve të shumëta, afati për aplikim për gjeneratën e tretë të STIKK Education shtyhet deri me 16 Korrik. Praktiken me pagesë për 3 muaj! APLIKO, mos humb kohë.

Qëllimi i STIKK Education është rritja e shkathtësive në sektorin e TIK-ut përmes trajnimeve profesionale dhe kompetente, projektuar posaçërisht për të përmbushur nevojat e industrisë vendore, duke i’u përmbajtur trendeve të teknologjisë ndërkombëtare.

Të interesuarit mund të regjistrohen në stikk.education/register. Data e fundit për aplikim është 16 Korrik, 2017.

STIKK Education do të zbatojë këtë cikël trajnimi dhe veprimtari të tjera plotësuese të projektit siç është paraparë në planin e aktivitetit në një periudhë 6-mujore në 2017. Përmes trajnimeve, entuziastë e rinj të TI-së do të fitojnë aftësi të veçanta që janë aktualisht të rëndësishme në tregun lokal dhe Bashkimin Evropian duke përvetësuar me sukses programet që janë në përputhje të plotë me e Kompetenat e 3.0 të Kornizës Evropiane, një inicimi i multi-aksionerëve nga sektori i TIK Evropian me qëllim të identifikimit dhe të standardizimit të aftësive që aktualisht janë të nevojshme në treg dhe ka qenë gjithashtu prioritet nga kompanitë lokale të TIK për të zbatuar.

30 entuziastë të rinj të TI-së do të përfundojnë trajnime intensive në dy profile: Zhvillim Mobil dhe Inxhineri Softuerike. 3 muaj praktikë të paguara do të iu ofrohen pjesëmarrësve të suksesshëm tek kompanitë anëtare të STIKK, gjë që do të ndihmojë ata të vëjnë në praktikë aftësitë e fituara rishtas dhe të shfaqin aftësitë e tyre për punëdhënësit potencialë.

Çmimi për pjesëmarrjen në një profil trajnimi është 200 €.

Për informacione të mëtejshme, ju lutem referohuni tek Kushtet e Pjesëmarrjes.

Kushtet e Pjesëmarrjes