(RISHPALLJE) Kërkesë për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve: Professional SCRUM Master (PSM)

12 shtator 2017

STIKK ka rihapur kërkesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Trajnimeve. Qëllimi i kësaj Kërkese për Shprehjen e Interesit është të identifikojë ofruesit e kualifikuar për trajnimim lidhur me Professional SCRUM Master (PSM). Këta ofrues të interesuar duhet të kenë kapacitet për të zhvilluar dhe ofruar trajnime në klasë duke përfshirë materialet, prezantimet, ushtrimet praktike, studimet e rasteve dhe diskutimet në grup.

Shprehjet e Interesit duhet të përfshijnë:

A. Historiku dhe pervoja e Kompanisë
Jepni një përshkrim të shkurtër të kompanisë / institucionit tuaj, listë të trajnimeve aktuale, certifikime të cilat keni posedon kompania juaj, si dhe përvoja dhe kualifikimi i kompanisë suaj për shërbime të zhvillimit të trajnimeve.

B. Lista e trajnimeve aktuale
Jepni një listë të trajnimeve aktuale që organizata juaj ofron, si dhe në çfarë menyre përvoja e tyre iu përshtatet trajnimit të kërkuar.


C. Referencat
Ju lutemi bashkëngjitni referencat përfshirë emrat, organizimin dhe informacionin e kontaktit për tre (ose më shumë) klientë të cilët mund të ofrojnë njohuri në lidhje me aftësitë, kualifikimin dhe dorëzimin e shërbimeve të trajnimit të kërkuara.


Ofruesit e Trajnimit duhet të dërgojnë shprehjen e tyre të interesit së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme deri më 18 Shtator 2017 në [email protected].

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem mos ngurroni të na kontaktoni.

RFEI - Professional SCRUM Master (PSM)