(RISHPALLJE) Kërkesë për Ofertim: Zhvillim i Planit Biznesor për TechPark Prishtinën

28 janar 2018

STIKK bënë thirrje për ofertim të kompanive ndërkombëtare konsulente të cilat do të bëjnë zhvillimin e planit biznesor për TechPark Prishtina.

Ju lutem gjeni bashkangjitur Termat e Referencës.

Afati i fundit i paraqitjes së ofertës teknike dhe financiare (duke u bazuar në ToR) është deri më 05.02.2018, tek zyret e STIKK, Rexhep Mala 28A, 1000 Prishtinë. Ofertat duhet të sjellen në dy (2) zarfe të ndryshme (Oferta teknike dhe oferta financiare).

Nëse keni pyetje shtesë ose komente, ju lutem na kontaktoni me e-mail.

ToR 02/STIKK/2018 - International Consultant for developing the Business Plan - Tech Park Prishtina - 2nd Call