(RISHPALLJE) Kërkesë për ofertim: Shërbime trajnimi për Software Engineering (C#)

04 korrik 2018

STIKK bënë kërkesë për ofertim të kompanive të cilat ofrojnë shërbime të trajnimit të Software Development.

Ju lutem gjeni bashkangjitur Termat e Referencës.

Afati i fundit i paraqitjes së ofertës teknike dhe financiare (duke u bazuar në ToR) është deri më 11.07.2018, tek Zyret e STIKK.

Nëse keni pyetje shtesë ose komente, ju lutem na kontaktoni me e-mail në [email protected].

21/STIKK/2018 - Software Engineering Training services