Kërkesë për ofertim: IT Barometer

05 korrik 2017

STIKK bënë kërkesë për ofertim të kompanive hulumtuese të cilat do të bëjnë mbledhjen e të dhënave, përpunimin e tyre dhe përgaditjen e raportit të IT Barometer të Kosovës për vitin 2017.

Ju lutem gjeni bashkangjitur Termat e Referencës.

Afati i fundit i paraqitjes së ofertës teknike dhe financiare (duke u bazuar në ToR) është deri më 19.07.2017, tek [email protected].

Kriteriet e përzgjedhjes bazohen në eksperiencën e punës, kreativitetin dhe planin e proposuar të kohës së implementimit.

Nëse keni pyetje shtesë ose komente, ju lutem na kontaktoni me e-mail.

Termat e Referencës (ToR) - 04/STIKK/2017