The events of our organization, which support the ICT sector development by following global trends.

Past Events

  • Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës (STIKK), ju fton në mbledhjen e 8-të të Kuvendit të STIKK, e cila do të mbahet me 24 Mars, 2016 me fillim nga ora 09:00 (draft agjenda është e bashkëngjitur), Hotel Sirius, Prishtinë.

  • We would like to invite you to our STIKK Education Launching Event, which will take place on December 15th, 2015, at 10:00, at the Innovation Centre Kosovo (ICK).

  • 29 October 2015

    Hotel Emerald

    KosICT 2015

    KosICT 2015 is a 2 day event which takes place on 29-30 October, and comes with four new topics that are Virtual Reality, Industry 4.0, the Internet of Things, Mobile Development

Call #15 - ICK

Latest Publications

"Kosovo IT Strategy"

Subscribe To Our Newsletter