STIKK përfaqëson kompanitë të cilat përcaktojnë zhvillimet e teknologjisë që formojnë botën në të cilen do të jetojmë në të ardhmën.

Profilet e Anëtarëve

Pakot e Anëtarësisë

Shërbimet të cilat ofrohen nga ne sipas pakos së anëtarësimit.

Shkarko pakon e anëtarësisë në versionin .pdf
STARTUP* THJESHTË BRONZTË ARGJENDTË ARTË
80€/në vit Zgjedh Pakon dhe anëtarësohuni 120€/në vit Zgjedh Pakon dhe anëtarësohuni 250€/në vit Zgjedh Pakon dhe anëtarësohuni 600€/në vit Zgjedh Pakon dhe anëtarësohuni 2500€/në vit Zgjedh Pakon dhe anëtarësohuni
1. Zbritje për trajnimet e STIKK dhe ngjarjet me pagesë deri në 50% deri në 50% deri në 50% deri në 65% deri në 80%
2. Buletinin e STIKK
3. Ftesë për ngjarjet e STIKK (konferenca, punëtori, seminare etj.)
4. Mundësi rrjetëzimi me anëtarët e STIKK
5. Profili i kompanisë suaj në stikk.org
6. Bileta falas për konferencën KosICT 1 1 5 10 20
7. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në profiet sociale të STIKK
8. Qasje në ngjarjet B2B regjionale dhe ndërkombëtare (përfshirë mbështetjen logjistike)
9. Logo e juaj në banerat e STIKK
10. Qasje në listën e internave (praktikanteve)
11. Përfshirje në klastera (“cluster”) të veçantë (psh. Outsourcing Cluster, Software Cluster, Education Cluster etc.)
12. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në webfaqen e STIKK (pjesa e lajmeve)
13. Promovim në webfaqen e STIKK dhe ne buletin
14. Bashkëorganizim/ Asistim në ngjarjet e organizuara nga Ju
15. Prioritet pjesëmarrjeje në ngjarjet dhe komisionet me kufizim pjesëmarrjeje
16. Shpërndarje të broshurave tuaja në çdo ngjarje të STIKK
17. Paraqitja e logos dhe rollbanerit tuaj në të gjitha ngjarjet dhe publikimet e STIKK
18. Paraqitja e logos tuaj në të gjitha webfaqet e STIKK (www.stikk.org; www.kosict.com; outsourcing portal)
19. Vendet e rezervuara në çdo ngjarje të STIKK
20. Kompleti për trajnime dhe punëtori falas
21. Mundësi rrjetëzimi me 1 8000 biznese ndërkombëtare përmes anëtarësimit të STIKK në WITSA, PINSME dhe SEE ICT Forum
Shkarko pakon e anëtarësisë në versionin .pdf
1. Zbritje për trajnimet e STIKK dhe ngjarjet me pagesë deri në 80%
2. Buletinin e STIKK
3. Ftesë për ngjarjet e STIKK (konferenca, punëtori, seminare etj.)
4. Mundësi rrjetëzimi me anëtarët e STIKK
5. Profili i kompanisë suaj në stikk.org
6. Bileta falas për konferencën KosICT 20
7. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në profiet sociale të STIKK
8. Qasje në ngjarjet B2B regjionale dhe ndërkombëtare (përfshirë mbështetjen logjistike)
9. Logo e juaj në banerat e STIKK
10. Qasje në listën e internave (praktikanteve)
11. Përfshirje në klastera (“cluster”) të veçantë (psh. Outsourcing Cluster, Software Cluster, Education Cluster etc.)
12. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në webfaqen e STIKK (pjesa e lajmeve)
13. Promovim në webfaqen e STIKK dhe ne buletin
14. Bashkëorganizim/ Asistim në ngjarjet e organizuara nga Ju
15. Prioritet pjesëmarrjeje në ngjarjet dhe komisionet me kufizim pjesëmarrjeje
16. Shpërndarje të broshurave tuaja në çdo ngjarje të STIKK
17. Paraqitja e logos dhe rollbanerit tuaj në të gjitha ngjarjet dhe publikimet e STIKK
18. Paraqitja e logos tuaj në të gjitha webfaqet e STIKK (www.stikk.org; www.kosict.com; outsourcing portal)
19. Vendet e rezervuara në çdo ngjarje të STIKK
20. Kompleti për trajnime dhe punëtori falas
21. Mundësi rrjetëzimi me 1 8000 biznese ndërkombëtare përmes anëtarësimit të STIKK në WITSA, PINSME dhe SEE ICT Forum
2500€/në vit Zgjedh Pakon dhe anëtarësohuni
1. Zbritje për trajnimet e STIKK dhe ngjarjet me pagesë deri në 65%
2. Buletinin e STIKK
3. Ftesë për ngjarjet e STIKK (konferenca, punëtori, seminare etj.)
4. Mundësi rrjetëzimi me anëtarët e STIKK
5. Profili i kompanisë suaj në stikk.org
6. Bileta falas për konferencën KosICT 10
7. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në profiet sociale të STIKK
8. Qasje në ngjarjet B2B regjionale dhe ndërkombëtare (përfshirë mbështetjen logjistike)
9. Logo e juaj në banerat e STIKK
10. Qasje në listën e internave (praktikanteve)
11. Përfshirje në klastera (“cluster”) të veçantë (psh. Outsourcing Cluster, Software Cluster, Education Cluster etc.)
12. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në webfaqen e STIKK (pjesa e lajmeve)
13. Promovim në webfaqen e STIKK dhe ne buletin
14. Bashkëorganizim/ Asistim në ngjarjet e organizuara nga Ju
15. Prioritet pjesëmarrjeje në ngjarjet dhe komisionet me kufizim pjesëmarrjeje
16. Shpërndarje të broshurave tuaja në çdo ngjarje të STIKK
17. Paraqitja e logos dhe rollbanerit tuaj në të gjitha ngjarjet dhe publikimet e STIKK
18. Paraqitja e logos tuaj në të gjitha webfaqet e STIKK (www.stikk.org; www.kosict.com; outsourcing portal)
19. Vendet e rezervuara në çdo ngjarje të STIKK
20. Kompleti për trajnime dhe punëtori falas
21. Mundësi rrjetëzimi me 1 8000 biznese ndërkombëtare përmes anëtarësimit të STIKK në WITSA, PINSME dhe SEE ICT Forum
600€/në vit Zgjedh Pakon dhe anëtarësohuni
1. Zbritje për trajnimet e STIKK dhe ngjarjet me pagesë deri në 50%
2. Buletinin e STIKK
3. Ftesë për ngjarjet e STIKK (konferenca, punëtori, seminare etj.)
4. Mundësi rrjetëzimi me anëtarët e STIKK
5. Profili i kompanisë suaj në stikk.org
6. Bileta falas për konferencën KosICT 5
7. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në profiet sociale të STIKK
8. Qasje në ngjarjet B2B regjionale dhe ndërkombëtare (përfshirë mbështetjen logjistike)
9. Logo e juaj në banerat e STIKK
10. Qasje në listën e internave (praktikanteve)
11. Përfshirje në klastera (“cluster”) të veçantë (psh. Outsourcing Cluster, Software Cluster, Education Cluster etc.)
12. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në webfaqen e STIKK (pjesa e lajmeve)
13. Promovim në webfaqen e STIKK dhe ne buletin
14. Bashkëorganizim/ Asistim në ngjarjet e organizuara nga Ju
15. Prioritet pjesëmarrjeje në ngjarjet dhe komisionet me kufizim pjesëmarrjeje
16. Shpërndarje të broshurave tuaja në çdo ngjarje të STIKK
17. Paraqitja e logos dhe rollbanerit tuaj në të gjitha ngjarjet dhe publikimet e STIKK
18. Paraqitja e logos tuaj në të gjitha webfaqet e STIKK (www.stikk.org; www.kosict.com; outsourcing portal)
19. Vendet e rezervuara në çdo ngjarje të STIKK
20. Kompleti për trajnime dhe punëtori falas
21. Mundësi rrjetëzimi me 1 8000 biznese ndërkombëtare përmes anëtarësimit të STIKK në WITSA, PINSME dhe SEE ICT Forum
250€/në vit Zgjedh Pakon dhe anëtarësohuni
1. Zbritje për trajnimet e STIKK dhe ngjarjet me pagesë deri në 50%
2. Buletinin e STIKK
3. Ftesë për ngjarjet e STIKK (konferenca, punëtori, seminare etj.)
4. Mundësi rrjetëzimi me anëtarët e STIKK
5. Profili i kompanisë suaj në stikk.org
6. Bileta falas për konferencën KosICT 1
7. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në profiet sociale të STIKK
8. Qasje në ngjarjet B2B regjionale dhe ndërkombëtare (përfshirë mbështetjen logjistike)
9. Logo e juaj në banerat e STIKK
10. Qasje në listën e internave (praktikanteve)
11. Përfshirje në klastera (“cluster”) të veçantë (psh. Outsourcing Cluster, Software Cluster, Education Cluster etc.)
12. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në webfaqen e STIKK (pjesa e lajmeve)
13. Promovim në webfaqen e STIKK dhe ne buletin
14. Bashkëorganizim/ Asistim në ngjarjet e organizuara nga Ju
15. Prioritet pjesëmarrjeje në ngjarjet dhe komisionet me kufizim pjesëmarrjeje
16. Shpërndarje të broshurave tuaja në çdo ngjarje të STIKK
17. Paraqitja e logos dhe rollbanerit tuaj në të gjitha ngjarjet dhe publikimet e STIKK
18. Paraqitja e logos tuaj në të gjitha webfaqet e STIKK (www.stikk.org; www.kosict.com; outsourcing portal)
19. Vendet e rezervuara në çdo ngjarje të STIKK
20. Kompleti për trajnime dhe punëtori falas
21. Mundësi rrjetëzimi me 1 8000 biznese ndërkombëtare përmes anëtarësimit të STIKK në WITSA, PINSME dhe SEE ICT Forum
120€/në vit Zgjedh Pakon dhe anëtarësohuni
1. Zbritje për trajnimet e STIKK dhe ngjarjet me pagesë deri në 50%
2. Buletinin e STIKK
3. Ftesë për ngjarjet e STIKK (konferenca, punëtori, seminare etj.)
4. Mundësi rrjetëzimi me anëtarët e STIKK
5. Profili i kompanisë suaj në stikk.org
6. Bileta falas për konferencën KosICT 1
7. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në profiet sociale të STIKK
8. Qasje në ngjarjet B2B regjionale dhe ndërkombëtare (përfshirë mbështetjen logjistike)
9. Logo e juaj në banerat e STIKK
10. Qasje në listën e internave (praktikanteve)
11. Përfshirje në klastera (“cluster”) të veçantë (psh. Outsourcing Cluster, Software Cluster, Education Cluster etc.)
12. Publikim falas i lajmeve dhe lajmërimeve tuaja në webfaqen e STIKK (pjesa e lajmeve)
13. Promovim në webfaqen e STIKK dhe ne buletin
14. Bashkëorganizim/ Asistim në ngjarjet e organizuara nga Ju
15. Prioritet pjesëmarrjeje në ngjarjet dhe komisionet me kufizim pjesëmarrjeje
16. Shpërndarje të broshurave tuaja në çdo ngjarje të STIKK
17. Paraqitja e logos dhe rollbanerit tuaj në të gjitha ngjarjet dhe publikimet e STIKK
18. Paraqitja e logos tuaj në të gjitha webfaqet e STIKK (www.stikk.org; www.kosict.com; outsourcing portal)
19. Vendet e rezervuara në çdo ngjarje të STIKK
20. Kompleti për trajnime dhe punëtori falas
21. Mundësi rrjetëzimi me 1 8000 biznese ndërkombëtare përmes anëtarësimit të STIKK në WITSA, PINSME dhe SEE ICT Forum
80€/në vit Zgjedh Pakon dhe anëtarësohuni
Shkarko pakon e anëtarësisë në versionin .pdf
Përfitimet
 • Hulumtiet dhe informatat më të reja
 • Krijimi i një rrjeti profesional
 • Bëhu pjesë e data-bazës së profesionistëve të TIK
 • Mundësia për të arritur më shumë në karrierën tuaj
 • Zbritje të ndryshme për anëtarët profesionistë
Kriteret
 • Kandidatët të cilët profesionalisht janë të lidhur me këtë fushë
 • Kandidatët me përvojë, të cilët mund ta dëshmojnë përvojën e tyre profesionale
Shkarko pakon e anëtarësisë në versionin .pdf
Përfitimet
 • Mundësia të dalloheni nga kolegët tuaj
 • Zhvilloni aftsitë dhe përjetoni avancimin e karrierës suaj në të ardhmen
 • Zgjeroni rrjetet tuaja të industrisë
 • Rritni mundësitë e juaja të përgjithshme të punësimit
Kriteret
 • Studentë me korrespondencë dhe ata të rregullt nga cilido universitet lokal apo ndërkombëtar të cilët janë të angazhuar në drejti të avancimit të karrierës së tyre në TIK
 • Transkripti i Universitetit është i nevojshëm në mënyrë që të identifikohen dhe të përkrahen në mënyrë sa më të mirë aftsitë e juaja profesionale të TIK
Shkarko pakon e anëtarësisë në versionin .pdf
ANËTARËT BASHKËPUNUES
 • Pjesëmarrje në diskutimet e takimeve të Kuvendit të Përgjithshëm të Anëtarëve, pa të drejtë vote
 • Mund të bëhet pjesë e Komisioneve dhe Grupeve të Veçanta Punuese
 • Zbritje të çmimeve të pjesëmarrjes në seminare dhe ngjarje në fushën e TIK
 • Përfshirja në bazën e të dhënave të anëtarëve
 • Pranimi i Buletinit Elektronik
 • Pranimi i shpejtë dhe i vazhdueshëm i të dhënave për të gjitha aktivitetet të ndërmarra nga Shoqata

Zona e Anëtarëve

Bashkohuni në Zonën e Anëtarëve të STIKK*, ku mund të shikoni zhvillimet e fundit të shoqatës, të kërkoni mundësinë për publikim të informatave të fundit së kompanisë suaj, si dhe të qaseni në dokumente dhe informata të rëndësishme që ofrohen nga ana jonë.

 *Dedikuar kompanive anëtare të STIKK

Thirrja #15 - ICK

Publikimi i fundit

"Strategjia e Kosovës për TI"

Abonohu në buletinin tonë