• 26 mars 2016

    Kuvendi i VIII-të i STIKK

  • 16 dhjetor 2015

    Punëtoritë e STIKK EPS dhe STIKK Innovation Hub

  • 15 dhjetor 2015

    STIKK Education launch event