• 26 mars 2016

  Lorik Mullaademi

  Nuk është teknologjia ajo që ndalon korrupsionin. Është faktori njeri!

  Korrupsioni, definohet si “sjellje e pandershme ose mashtruese nga ata që janë në pushtet, në mënyrë tipike që përfshin ryshfetin”. Në vende në zhvillim e sipër shfaqet në mënyrë rutinore si një mundësi për një të pakualifikuar ose të pandershëm të arrijë pozitën më të mirë të punës, sigurimin e...

 • 14 shtator 2015

  SPARK

  Suksesi për fushatën e lobimit ndaj qeverisë në Kosovë (vers. Anglisht)

  In today’s modern world, having a competitive ICT market is imperative for private sector development. Businesses know this and governments know this, but adjusting policies is a time consuming process and is often seconded to more pressing concerns. However the Kosovo government has recently...

 • 14 korrik 2015

  Celik Nimani

  Destinacionet ne zhvillim: Kosova (vers. Anglisht)

  A strong average of English and German skills, similar work culture to people of Western Europe and US, huge, untapped and well-educated workforce and experienced training service providers, which deliver certified professionals to the market, make Kosovo a runner up in the list of the top places...